Μελέτη ΣΕΒ για το GDPR: Εφαρμογή και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

Ο ΣΕΒ, αντιλαμβανόμενος τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την υποχρεωτική πλέον εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα, προχώρησε, με τη συνδρομή μόνιμης Ομάδας Εργασίας που έχει συστήσει, στην κατάρτιση ειδικής θεματικής μελέτης με τίτλο “Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Εφαρμογή και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιοποίησης”

Στόχος, της πολύ ενδιαφέρουσας, και πληρέστερης μέχρι σήμερα, έκδοσης αυτής είναι η κατανόηση και ερμηνεία των προβλέψεων του Κανονισμού, η πρακτική προσαρμογή τους σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας, καθώς και η εμπέδωση της νέας φιλοσοφίας σεβασμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτός εισάγει, πάντοτε με τρόπο που να μην επιβαρύνει αλλά να ωφελεί τις επιχειρήσεις.