Μελέτη ΣΕΒ «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη»

Ο ΣΕΒ, συμπληρώνοντας φέτος 110 χρόνια δημιουργικής δράσης, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος στρέφει το ενδιαφέρον του και αγωνιά για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με τη εταιρία συμβούλων ACCENTURE, κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα αναλυτικό τετραετές οδικό χάρτη για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας.

Η μελέτη «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ένα blueprint «με το κλειδί στο χέρι» για κάθε φιλόδοξο μεταρρυθμιστή. Με σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους πολιτικής, συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, η μελέτη καταδεικνύει τα επιπλέον οφέλη που μπορεί να προκύψουν αν η χώρα μας θέσει ως στόχο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, καταλήγοντας στο συμβολικό 2021.

Η μελέτη παρουσιάστηκε πρόσφατα σε Συνέδριο του ΣΕΒ, με θέμα: «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη», στις 11 και 12 Μαΐου 2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.