Μελέτη της PWC για τα έργα υποδομών στην Ελλάδα

Δημοσιοποιήθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της PWC «Έργα υποδομών: Χρηματοδοτώντας το μέλλον», σύμφωνα με την οποία οι υποδομές στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη βαθιά ύφεση. Η συνολική αξία των νέων έργων υποδομών μειώθηκε κατά 75% μεταξύ 2006 και 2015, ενώ ταυτόχρονα το μερίδιο τους στο ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 2,6 πμ.