Μελέτη του ΟΟΣΑ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και παρουσιάσθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ της μελέτης.