Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master’s) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” του ΕΜΠ

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)».

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)-Master of Science, στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις: (Α) Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, (Β)  Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, και (Γ) Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Δείτε πληροφορίες και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.