Με μεγάλη επιτυχία η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, στους ωραίους χώρους του Domotel Kastri, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ 2018, στην οποία εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2018, καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2019. Στη συζήτηση που ακολούθησε κυριάρχησε η άμεση αναγκαιότητα λήψης μέτρων, τόσο από την πολιτεία όσο και από την ίδια τη μελετητική κοινότητα, για τη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης της εγχώριας αγοράς, την εξυγίανση και την ανάκαμψη του κλάδου και τη στροφή προς την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Μετά τη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση-συζήτηση, υπό τον συντονισμό του οικονομικού αναλυτή – δημοσιογράφου Μπάμπη Παπαδημητρίου (Καθημερινή), με θέμα: «Αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και η συμβολή του Μελετητικού – Συμβουλευτικού Κλάδου», στην οποία συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Μανιάτης, Καθηγητής ΑΠΘ & Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ο κ. Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ.

Στη συζήτηση και στον ανοικτό διάλογο που ακολούθησε αναφέρθηκαν διάφορες αναπτυξιακές ιδέες, προοπτικές και ευκαιρίες ενασχόλησης του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου, η αναγκαιότητα ανάθεσης εκτελεστικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την επαύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης (outsourcing), η αναγκαιότητα θεσμικών μεταρρυθμίσεων, εταιρικών μετασχηματισμών και αλλαγής νοοτροπίας για τη δημιουργία ελληνικών επιχειρήσεων με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές και με πραγματικές δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών στις διεθνείς αγορές. Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και το νοσηρό φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, το οποίο στηλιτεύτηκε απ’ όλους τους ομιλήσαντες, με προεξάρχοντα τον ομ. Καθηγητή ΕΜΠ και Ακαδημαϊκό, κ. Θεοδόση Τάσιο.

Στην εκδήλωση και στο καθιερωμένο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου που ακολούθησε παρευρέθησαν πλέον των 120 εκπροσώπων των εταιρειών-μελών του ΣΕΓΜ, της πολιτείας (δημόσια διοίκηση και Ανεξάρτητες αρχές), της ακαδημαϊκής, της δημοσιογραφικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Γ.Σ. ΣΕΓΜ 2018 υλοποιήθηκε με την από κοινού ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΣΤΑΓΑΚΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Β.Ε. και της Ιταλικής Ένωσης Κατασκευαστών Στηθαίων A.B.E.S.C.A. (Associazione Barriere Elementi Sicurezza Cemento Armato).