Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του ΣΕΓΜ για το ΕΣΗΔΗΣ και τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

Μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ειδική εκδήλωση του ΣΕΓΜ με θέμα «Το ΕΣΗΔΗΣ και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.

Βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν 100 περίπου στελέχη εταιρειών του ΣΕΓΜ, ήταν οι κ.κ. Απόστολος Φρατζέσκος και Αθανάσιος Πανταζής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και η κ. Γεωργία Καστραντά, Διευθύντρια Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Επίσης, συμμετείχε ο Συντονιστής του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ «Δημόσια Έργα», κ. Αντώνης Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών και τις διαδικασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΓΜ έχει συμφωνήσει με την αρμόδια ομάδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών τη διενέργεια (στις αρχές του 2017) κάποιων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων των 15-20 ατόμων έκαστο. Για την οργάνωση των σεμιναρίων αυτών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.