Με πολύ θετικά αποτελέσματα η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του ΕΣΒΥΚ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση των ιδρυτικών μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ του νεοσυσταθέντος Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας ένταξης στο Συμβούλιο των φορέων που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Τομέων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας της Χώρας όπως το ΤΕΕ, Φορείς εκπροσώπησης Μελετητών, Κατασκευαστών, Εταιρειών Πιστοποίησης, Εργαστηρίων, και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ανώτατα στελέχη Υπουργείου Υποδομών, εκπρόσωποι πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), οι οποίοι ομόφωνα χαιρέτησαν την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, εξήραν την πρωτοβουλία των ιδρυτικών μελών και δήλωσαν είτε τη στήριξή τους είτε την ενεργή συμμετοχή τους.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Graham Watts OBE, Chief Executive του «British Construction Industry Council» (CIC), ο οποίος στην εξαιρετική διάλεξή του παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και το έργο του ομόλογου Οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε την παρουσίαση του Graham Watts ΕΔΩ.