Με πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση ΣΕΓΜ-ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ στις 8/5/2019

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και σημαντική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοινή εκδήλωση των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ “Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών: Προτάσεις προς Άμεση Εφαρμογή”, την Τετάρτη 8/5/2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην εκδήλωση οι τρεις φορείς, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 5 Δεκεμβρίου 2018 με στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, παρουσίασαν την πρώτη σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων, οι οποίες θα έχουν άμεσα θετική απόδοση στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του κλάδου, εφόσον υιοθετηθούν από την Δημόσια Διοίκηση. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν προέκυψαν από την εργώδη ενασχόληση των Μελών Θεματικών Ομάδων Εργασίας υπό την καθοδήγηση Συντονιστικής Επιτροπής των τριών Συνδέσμων, με την αρωγή Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων και Νομικών, και αφορούν τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, τη θέσπιση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο μέσω της επέκτασης των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της συντονισμένης εξωστρέφειας.

Η πλέον σημαντική πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε επισήμως από τους τρεις φορείς, που εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου της Χώρας σε επίπεδο παραγωγής έργου και εργαζομένων, είναι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (Hellenic Construction Industry Council), κατά τα πρότυπα των άλλων αναπτυγμένων κρατών, με βασικό στόχο την ενιαία έκφραση όλων των εμπλεκομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Δείτε τις επιμέρους παρουσιάσεις:

Γιώργος Βλάχος, Πρόεδρος ΣΑΤΕ

Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος ΣΕΓΜ

Παναγής Τονιόλος, Γ.Γ. ΣΕΓΜ

Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δήμος Τουλιάτος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ

Τάκης Καζαντζής, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ

 

Δείτε εδώ το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ