Μητρώο Δεσμεύσεων και ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31.12.2010

Με την παραπάνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή του ΠΔ 113/2010, ορίζεται ότι στο Μητρώο Δεσμεύσεων δε θα καταχωρούνται αναλήψεις νέων υποχρεώσεων εάν προηγουμένως δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ισόποσες με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Συνεπώς οι πρώτες εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων για το έτος 2011 θα είναι οι υφιστάμενες ανεξόφλητες υποχρεώσεις της 31.12.2010.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ