Μια νέα έρευνα για την Πράσινη Ανάπτυξη από την διαΝΕΟσις

Πώς η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να είναι η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση;
Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις περιλαμβάνει 10 συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με εκτίμηση κόστους, πρόταση υλοποίησης και εκτίμηση δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.

Για να δείτε την έρευνα, πατήστε εδώ.