Μνημόνιο Συνεργασίας με ΥΠ.ΕΞ. (συνέχεια)

3 Σεπτεμβρίου 2007
Δεδομένου ότι οι διακοπές, οι φωτιές και οι εκλογές ανέστειλαν ορισμένες δράσεις, αλλά επειδή το θέμα είναι λίαν σοβαρό και επείγον, επανερχόμαστε στο θέμα του μνημονίου συνεργασίας του Συνδέσμου με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στο θέμα του ενημερωτικού φιλμ, του υλικού πολυμέσων και του ενημερωτικού εντύπου, σας παρακαλούμε για την άμεση συνδρομή σας.