Νέα Γενική Γραμματέας Υποδομών, η κα Μαρία – Έλλη Γεράρδη

Καθήκοντα Γενικής Γραμματέας Υποδομών αναλαμβάνει από σήμερα, η κα Μαρία – Έλλη Γεράρδη στη θέση του Γιώργου Καραγιάννη ο οποίος αναβαθμίσθηκε με τον πρόσφατο ανασχηματισμό σε Υφυπουργό Υποδομών.

Η κ. Γεράρδη είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Εργάσθηκε στην κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στη Διαχειριστική Αρχή, αρμόδια για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020). Από το 2019 έως σήμερα ήταν σύμβουλος του τέως γενικού γραμματέα Υποδομών Γ. Καραγιάννη.