Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά – Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς εταιρείες συμβούλων που ενδιαφέρονται να διεξάγουν προγραμματική μελέτη για ένα Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων που θα έχει έδρα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Κέντρο θα αποτελέσει μια δομή μοναδική στο είδος της στη χώρα μας, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις (νεοφυείς και εδραιωμένες) σε τομείς όπως, κατάρτιση, ανάπτυξη προϊόντων, ασφάλεια τροφίμων, μάρκετινγκ, εξαγωγές, επιχειρησιακός σχεδιασμός. 

Οι δραστηριότητες του Κέντρου θα προωθούν τις συνέργειες, θα χτίζουν ισχυρούς δεσμούς με την αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και θα δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους στην Ελλάδα. 
Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλογής όπως εμφανίστηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής (RFQ) έχουν τροποποιηθεί, ώστε να διευρυνθεί το πλήθος των πιθανών συμμετεχόντων στη διαδικασία (βλ. Σελίδα 9 της συνημμένης πρόσκλησης στα ελληνικά).

  • Οι απαντήσεις στην παρούσα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων πρέπει να υποβληθούν στις 13 Ιανουαρίου 2020  μέχρι τις 10.00 μ.μ ώρα Γκρίνουιτς (GMT), 5.00 μ.μ. Ανατολική επίσημη ώρα (EST), 12.00 π.μ. (14 Ιανουαρίου) ώρα ανατολικής Ευρώπης (EEST) σε μορφή pdf, στη Jessica Paolini στο email  jessica.paolini@rutgers.edu και στην Effie Lazaridou στο email effie@generationag.org
  • Οι απαντήσεις στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 
  • Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην Jessica Paolini στο email jessica.paolini@rutgers.edu μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2019. Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο  http://bit.ly/protaseisfic μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2019.