Νέα Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας T. 58

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό No.58/2024 από 18 Ιανουαρίου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.