Νέα Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας Τ.56

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με Αρ. Τεύχους No.56/2023 από 6 Δεκεμβρίου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ