Νέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση

Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η Εγκύκλιος 27/2017 με θέμα: “Παράλληλη ασφάλιση κατ΄εφαρμογή των άρθρων 17 παρ.1 και 36 παρ. 1, 2, 6 και 7 του Ν.4387/2016“, με την οποία δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.