Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη τωνεπιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια θα είναι το γνωσιακό επίπεδο και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο στις επιχειρήσεις του Συμβουλευτικού-μελετητικού κλάδου που στηρίζονται στην γνώση και στην εμπειρία των στελεχών τους.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρέχει τη δυνατότητα, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π.) που έχει ιδρύσει (ΦΕΚ1711Β/26-4-21), παρακολούθησης και πιστοποίησης υψηλού επιπέδου προγραμμάτων, σε ώρες και μέρες εκτός ωραρίου εργασίας με πολύ χαμηλή εισφορά.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί (17) προγράμματα επιμόρφωσης, αρκετά εκ των οποίων άπτονται των ενδιαφερόντων μας όπως το πρόγραμμα «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων» εν όψει του επικείμενου ελέγχου των γεφυρών της Χώρας για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών. Παροτρύνουμε τα μέλη που εκπονούν στατικές μελέτες γεφυρών να συμμετάσχουν με στελέχη τους στο πρόγραμμα.

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ πατώντας εδώ