Νέα παράταση για τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις

Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Νόμου “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων”, αναβλήθηκε εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/7/2016 (από 1/06/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4380/16).

Εφόσον η νέα ημερομηνία είναι αξιόπιστα καθορισμένη (είναι η τρίτη αναβολή), θα πρέπει τις προσεχείς ημέρες να αναμένεται η δημοσιοποίηση και η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Σημειώνουμε ότι από το πέρας της διαβούλευσης επί του σ/ν (στις αρχές Απριλίου) δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση αυτού.