Νέα παρέμβαση για την αναχαίτιση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων

Με πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ, κατόπιν σχετικών συναντήσεων και συζητήσεων, συντάχθηκε και εστάλη στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ, κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ, με την οποία επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Η επιστολή/παρέμβαση αυτή, στην οποία διατυπώνονται και προτάσεις κοινής αποδοχής από τους τέσσερις φορείς, εστάλη ενόψει της επαναφοράς προς συζήτηση και έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων σχεδίου Εγκυκλίου  για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88, παρ. 6 του Ν. 4412/16) που έχει συντάξει Ομάδα Εργασίας υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.

Από πλευράς ΣΕΓΜ είναι η πολλοστή παρέμβαση και πρωτοβουλία του για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, τόσο στην παρούσα ηγεσία του Υπουργείου όσο και σε προηγούμενες.