Νέα παρέμβαση ΣΕΓΜ για τα συμβούλια θεώρησης των μελετών Ο.Τ.Α.

Ο ΣΕΓΜ με νέα επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη, ζητά τη συμπλήρωση της παρ. 3α του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016, έτσι ώστε να προστεθεί στη σύνθεση των νέων τεχνικών συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων.

Επίσης, σημειώνει τα σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων που παρατηρούνται λόγω της έλλειψης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μηχανικών μελετών και έργων υποδομής με τις απαιτούμενες ειδικότητες και εμπειρία και προτείνει την επανεξέταση της σκοπιμότητας των συγκεκριμένων διατάξεων, υπό το πρίσμα της μετάθεσης των αρμοδιοτήτων αυτών στις Περιφέρειες.