Νέα παρέμβαση ΣΕΓΜ για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Κατόπιν πολλών περιστατικών καταχρηστικής ερμηνείας των διατάξεων και «υποχρέωσης» των εταιρειών στην καταβολή των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, κυρίως για τις συμβάσεις προς της 6ης/6/2016, ο ΣΕΓΜ απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας νέο κατεπείγον αίτημα για την έκδοση εγκυκλίου προς ενημέρωση όλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών περί αυτού που πράγματι ορίζει ο νόμος και αυτό είναι ότι δεν καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ στις διενεργούμενες, μετά την 6η Ιουνίου 2016, πληρωμές μελετητικών και συμβουλευτικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύναψης αυτών.