Νέα Υπηρεσία του ΤΕΕ με τίτλο “Διεθνής Ενημέρωση”

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιούργησε έναν ειδικό ενημερωτικό χώρο στην κεντρική ιστοσελίδα του(http://web.tee.gr/int-news/) όπου δημοσιεύεται διεθνής επικαιρότητα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, αποδελτιώνονται καθημερινά και δημοσιεύονται νέα και ειδήσεις σχετικά:
– με τις δυνητικές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων Μηχανικών και των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών στο εξωτερικό (προκηρύξεις έργων/μελετών, εκθέσεις και συνέδρια, ενημερωτικά σημειώματα που λαμβάνει το ΤΕΕ από τις Πρεσβείες παγκοσμίως και από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ),
– με την επικοινωνία και  με τη συνεργασία του ΤΕΕ με Φορείς Μηχανικών στο εξωτερικό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με Διμερή-Επιμελητήρια.