Νέα ψηφιακή υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προχωρά στη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποβολή ανώνυμων πληροφοριών, στα πρότυπα των αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και άλλες Αρχές Ανταγωνισμού στην ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Δανία).
Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΕΑ προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέλουν να καταθέσουν πληροφορίες για παράνομες πρακτικές (καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ.)

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.