Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων

Η ΕΕ εξέδωσε τη Σύσταση 2019/1019 της 7ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων. Με τη Σύσταση αυτή παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο κατανόησης και μεταφοράς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ («ΟΕΑΚ»), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844, η οποία άρχισε να ισχύει στις 9 Ιουλίου 2018, και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τα τεχνικά συστήματα κτιρίων και τις επιθεωρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: απαιτήσεις εγκατάστασης συσκευών αυτορρύθμισης και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (άρθρο 8 και άρθρα 14 και 15 της ΟΕΑΚ), υποδομές επαναφόρτισης για την ηλεκτροκίνηση (άρθρο 8 της ΟΕΑΚ) και υπολογισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας (παράρτημα I της ΟΕΑΚ).

Σημειώνεται ότι η Σύσταση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Δείτε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ ΕΔΩ.

Περιοσσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό ΕΔΩ.