Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΕΑΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιό του που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Απριλίου 2019. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Συριανός

Α’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Λυσαρίδης

Β’ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βράιλας

Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Σίψας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Μπασιάς

Μέλη: Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Σπύρος Σουρτζής

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.