Νέο Ενημερωτικό Δελτίο TEE/TKM Τ.391

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε την τακτική του ενημέρωση με νέα για τον κλάδο των κατασκευών.

Για να δια17άσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.