Νέο Ενημερωτικό Δελτίο TEE/TKM Τ. 421

Στις 4 Ιουλίου 2024, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δημοσίευσε το Νέο Ενημερωτικό Δελτίο – Τ. 421.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.