Νομιμότητα της κράτησης του 1% υπέρ του ΕΜΠ

Ο ΣΕΓΜ ανέθεσε στον νομικό κ. Ν. Αντωνίου να γνωματεύσει σχετικά με την νομιμότητα της κράτησης του 1% επί των αμοιβών των μελετών υπέρ του ΕΜΠ.