Νόμος 3316

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση συνεργασίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ ενόψει των δρομολογούμενων αλλαγών στον Ν.3316. Συμφωνήθηκε –πέρα από το ζήτημα των αλλαγών αυτών- να γίνεται γενική συζήτηση στα επόμενα ΔΣ με στόχο τη διαμόρφωση γραμμής πλεύσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων του νόμου σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κλάδου.