Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΜΠ (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ)

Ο ανθρώπινος παράγων αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα για την επιτυχή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεών μας. Η επανακατάρτιση και η δια βίου μάθηση των στελεχών, εργαζομένων και συνεργατών μας, είναι βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των επιταχυνόμενων τεχνολογικών εξελίξεων και την κάλυψη των νέων αναγκών στις οποίες καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε.

Το ΕΜΠ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αυτή, ίδρυσε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ), με σκοπό να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να περιληφθούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα. Στηρίζεται στην επιστημονική και ερευνητική του κοινότητα αλλά και στους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία και επαγγελματικό κύρος, ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Ήδη έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές, με τίτλο «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων».