Ξεκινά από το ΤΕΕ η ανάπτυξη του Ενιαίου ψηφιακού Χάρτη

Την 6η Απριλίου 2020 ψηφίσθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επικρατείας (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/ ΦΕΚ 1173 Β’) για τις «Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη», η ανάπτυξη, τήρηση και ενημέρωση του οποίου, ανατίθεται στο ΤΕΕ.

Οι υποδομές του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα εγκατασταθούν σε ισοδύναμες ενεργές διατάξεις (active-active) α) Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και β) Στο Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud),υπό την ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». Τα δεδομένα που περιέχονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα παρέχονται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον ν. 3882/2010 (Α’ 166) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις».

Δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ.