Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκαν οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση έργων που επενεργούν θετικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Οι παρούσες οδηγίες επικεντρώνονται στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην προένταξη των έργων, στη βάση κριτηρίων που ικανοποιούν τους κανόνες επιλεξιμότητας των νέων Κανονισμών και του εθνικού πλαισίου.

Τις αναλυτικές οδηγίες θα τις βρείτε εδώ.