Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ)

Σε διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τις νέες επικαιροποιημένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ).

Το Τεύχος Οδηγιών που δημοσιοποιήθηκε συντάχθηκε στο πλαίσιο ανατεθείσας σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις Υπηρεσίες «Επικαιροποίηση ΟΜΟΕ και σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για διαχείριση οδικού δικτύου».

H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 19-7-2019. Παρατηρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esaidou[at]dmeo.gr.

Δείτε το υπό έκδοση Τεύχος Οδηγιών ΕΔΩ.