Οδηγός λειτουργίας εργοταξίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην περίοδο του COVID-19

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του και σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 61 της ΠΝΠ/20.3.2020, καταθέτει συνημμένα σχέδιο Πρωτοκόλλου (Οδηγού) λειτουργίας των εργοταξίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και προβλέψεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων στην περίοδο της πανδημίας COVID – 19.

Δείτε τον Οδηγό ΕΔΩ.