ΟΕΥ Υπουργείου Εξωτερικών: Αναβολές Επιχειρηματικών Αποστολών

Η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν την αναβολή των επιχειρηματικών αποστολών σε Μαλαισία, Φιλιππίνες και Γκάνα και όλες τις προγραμματισμένες αποστολές Μαρτίου-Απριλίου λόγω της επιδημίας του CoVID-19.