Οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας στις επιχειρήσεις

Ο ΣΕΒ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία παραθέτει τα ανυπέρβλητα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στις ελληνικές επιχειρήσεις η επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.

Στην επιστολή επισυνάπτονται τα αποτελέσματα καταγραφής προβλημάτων που διενεργήθηκε μέσω της «Γραμμής Επικοινωνίας – Καταγραφής Προβλημάτων» που δημιούργησε ο ΣΕΒ, με σκοπό την προώθηση προτάσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση για την ταχύτερη άρση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Επίσης, επισυνάπτεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκριτική παρουσίαση των κανόνων που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο που ίσχυσαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων προσπαθώντας να εξυπηρετήσει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις συνήθεις επιχειρηματικές συναλλαγές.