Οι Μελετητικές-Συμβουλευτικές επιχειρήσεις «φαιά ουσία» για την Ανάκαμψη – Ημερίδα ΣΕΓΜ-ΣΕΣΜΑ 13 Νοεμβρίου 2013

Καίριες τοποθετήσεις στο πλαίσιο της ημερίδας ΣΕΓΜ – ΣΕΣΜΑ

Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι μελετητικές-συμβουλευτικές επιχειρήσεις στην πορεία για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναδείχθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στο Ιωνικό Κέντρο με τίτλο: «Νέες μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: αναγκαιότητα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ευκαιρίες και απειλές για τις μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις».   

Στις ακόλουθες συνδέσεις μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου, το φωτογραφικό υλικό και τις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις εισηγητών της ημερίδας.

Φωτογραφικό Υλικό

Δελτίο Τύπου

Νέες μορφές συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Υπηρεσιών“. Παντελής Κούκος Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ.

Νέες μορφές συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα“. Ανδρέας Λουκάτος Πρόεδρος ΣΕΓΜ.

Η πράσινη επιχειρηματικότητα και οι βιομηχανικές περιοχές“. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής Green Banking Τράπεζα Πειραιώς.

Η σημασία της επανεκκίνησης των Έργων Παραχώρησης για την Ελληνική Οικονομία“. Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ).