Ολοκλήρωση των πρώτων Δημοπρασιών για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά

Δημοσιεύτηκε έγγραφο με πληροφορίες για την ολοκλήρωση των πρώτων δημοπρασιών για φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.