Ομάδα υποστήριξης του Ν.3316/05 (Περί μελετών και συναφών Υπηρεσιών)

Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ν.3316/2005.

Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ν.3316/2005. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί προσπάθεια της ομάδας υποστήριξης του Ν.3316/05, για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στα όργανα και τους υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών για την ταχύτερη εξοικείωσή τους με το αντικείμενο και τις ρυθμίσεις του νόμου.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ