Ομάδες Εργασίας ΥΠΟΜΕΔΙ για ανάθεση και εκτέλεση έργων και μελετών

Ορίστηκαν τα μέλη των Ομάδων Εργασίας:
-για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπόμενων από το άρθρο 178 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» και «Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων», μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ, καθώς και
– για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπόμενων από το άρθρο 172 του Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Κανονισμού Aνάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» και «Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών Τεχνικών Έργων», μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Μέχρι στιγμής ο ΣΕΓΜ δεν έχει κληθεί να παρεβρεθεί σε κάποια συνεδρίαση. Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ παρακολουθεί το θέμα από κοντά.