Ομιλία κ. Λεωνίδα Δαμιανίδη, Προέδρου “ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.”

Ο κ. Λεωνίδας Δαμιανίδης, επίτιμος Πρόεδρος της “ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.”, παρέθεσε ομιλία στο καθιερωμένο δείπνο, με το οποίο ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ.