Ομιλίες στο ΕΜΠ

9 Ιανουαρίου 2007
Η σχολή των Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, δια του πρυτάνεως κ. Μουτζούρη, διετύπωσε το αίτημα να συνεχισθούν οι παρουσιάσεις μελετών από τα μέλη μας. Ο κ. Πετρακόπουλος θα συντονίσει την δραστηριότητα.