Ο θεσμός των εγγυήσεων και της ασφάλισης στην παραγωγή δημοσίων έργων

Ο κ. Γιώργος Κουτίνας, Μηχανικός ΕΜΠ & ESPM Γαλλίας – Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, στο άρθρο του «Παραγωγή Δημοσίων Έργων: Μια σύγχρονη τεχνοκρατική προσέγγιση», αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής του συστήματος των Εγγυητικών Επιστολών και του θεσμού της Ασφάλισης, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή της Επαγγελματικής Ευθύνης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Μελέτης, Επίβλεψης ή και Συμβούλου Διοίκησης, στην εξάλειψη των παθογενειών στο σύστημα μελέτης – εκτέλεσης – επίβλεψης των δημοσίων έργων στη χώρα μας όπως είναι το διαχρονικό πρόβλημα των “υπερβολικών εκπτώσεων”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.