Ο κατασκευαστικός κλάδος ενώνεται: Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ

Κάλεσμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνουν οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ προκειμένου ο κατασκευαστικός κλάδος να γυρίσει σελίδα.

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας με στόχο την από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου υπέγραψαν χθες οι Πρόεδροι του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Κωνσταντίνος Καλέργης και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) Γεώργιος Συριανός.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε σε κοινή εκδήλωση στο ΤΜΕΔΕ, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της τεχνικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημόσιας διοίκησης.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κ. Καλέργης, «Η παρακμιακή πορεία της μελετητικής και της εργοληπτικής αγοράς δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είναι, πλέον, θέμα αξιοπρέπειας, αλλά και ευθύνης για το δημόσιο συμφέρον και τη χώρα. Οφείλουμε, εκτός των άλλων, να διαφυλάξουμε την ιδιαίτερη αξία και τον σημαντικό ρόλο για την κοινωνία και την πολιτεία που έχουν οι μελετητικές και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Κι αν όχι για το παρόν, έχουμε υποχρέωση να το διαφυλάξουμε για το παρελθόν και, πρωτίστως, για το μέλλον… Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δράσουν τώρα. Δεν υπάρχει, πλέον, άλλος χρόνος».

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

Σχετικό Δελτίο Τύπου

Εισήγηση κ. Κ. Καλέργη

Εισήγηση κ. Σ. Λαμπρόπουλου

Εισήγηση κ. Γ. Συριανού

Εισήγηση κ. Ι. Οικονομίδη

Εισήγηση κ. Ε. Βράιλα

Εισήγηση κ. Χ. Χαραλαμποπούλου