Παναγής Τονιόλος: Οι μελέτες ως προϋπόθεση ανάκαμψης και αξιοπιστίας

Δημοσιεύθηκε στο γνωστό site «ypodomes.com» άρθρο του προέδρου του Συνδέσμου κου Παναγή Τονιόλου με τίτλο: «Οι μελέτες ως προϋπόθεση ανάκαμψης και αξιοπιστίας».

Στο άρθρο αναδεικνύεται με παραδείγματα, ο κίνδυνος μη επιστημονικής προσέγγισης σχεδιασμού και αξιολόγησης με βάση τις αρχές του value engineering και στόχο την επίτευξη του βέλτιστων τεχνικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά, έργων εξ’ αιτίας της υποβάθμισης του ρόλου των μελετών στην παραγωγική διαδικασία.