Παρέμβαση ΣΕΓΜ αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων

Ο ΣΕΓΜ με παρέμβασή του προς τον Υπουργό, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, αναφορικά με το υπό σύνταξη σχέδιο του Κανονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων, αιτήθηκε την ενσωμάτωση ειδικού τμήματος στο οποίο θα καθορίζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα και παραδοτέα για κάθε κατηγορία μελέτης που περιλαμβάνει ένα φράγμα.

Η σχετική αξιόλογη εργασία-πρόταση για την κατηγορία των υδραυλικών μελετών έχει συνταχθεί ήδη από τον Σύνδεσμο Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ).

Δείτε την επιστολή εδώ.