Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την αδυναμία προκήρυξης συμβάσεων

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη και στον Αν. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για τα σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων, εξαιτίας των οποίων καθίσταται πρακτικά αδύνατη η δημοπράτηση μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και έργων.

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε την ταχεία επίλυση των θεμάτων και δήλωσε τη διαθεσιμότητα του για άμεση συνεργασία στην κατάστρωση και στον προγραμματισμό μέτρων εξυγίανσης, ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης του κλάδου των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δείτε την επιστολή εδώ.