Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την αποφυγή δημοπράτησης μελετών ως «γενικές υπηρεσίες»

Με επιστολή του ο ΣΕΓΜ ζητά από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών τη ρητή διευκρίνιση και την τροποποίηση/διόρθωση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών.

Αφορμή για την παρέμβαση αυτή ήταν το γεγονός ότι σε πρόσφατο ενημερωτικό σεμινάριο για τον Ν. 4412/16 δόθηκε η εσφαλμένη ερμηνεία στους συμμετέχοντες ότι «όποιες μελετητικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν αφορούν αμέσως ή εμμέσως τεχνικό έργο υπάγονται στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και όχι στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» και ότι, ως εκ τούτου, για την ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μελετών (π.χ. υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και κατοχή ανάλογης τάξης και κατηγορίας πτυχίου, εφαρμογή Κανονισμού Αμοιβών, κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΓΜ, τόσο κατά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου, όσο και κατά την κατάθεση αυτού στη Βουλή, είχε επισημάνει ότι οι ορισμοί των εδαφίων 9(α) και 9(β) της παραγράφου 1 και των εδαφίων 6(α) και 6(β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 ελλοχεύουν σημαντικό κίνδυνο εσφαλμένης ερμηνείας για την υπαγωγή της σύμβασης και δημιουργίας προβλημάτων.