Παρέμβαση ΣΕΓΜ για τις αμοιβές εκπόνησης των μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Με επιστολή/παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, ο ΣΕΓΜ ζήτησε τη συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.6.2017 (B’ 2367) «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» με διάταξη καθορισμού της αμοιβής εκπόνησης των μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, επισημαίνοντας ότι η παράλειψη αυτή έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα στις αδειοδοτήσεις νέων κτιριακών κατασκευών και στην πιστοποίηση Ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και στον υπολογισμό των προεκτιμωμένων αμοιβών για την προκήρυξη δημοσίων συμβάσεων μελετών κτιριακών έργων.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.